Tài khoản

THIẾT KẾ KHÔNG GIỚI HẠN!

Với 01 Rocket bạn có thể download 01 sản phẩm tương ứng.
Hãy chuẩn bị cho mình nhiều Rocket nhất để đẩy phi thuyền sáng tạo của bạn đi xa hơn nhé..

Chinh Phục Vũ Trụ Đồ Hoạ

 • Tài khoản (Hành tinh)

  • Có 4 loại tài khoản theo thứ tự từ thấp đến cao: EARTH - MARS - JUPITER - SATURN
  • Mỗi loại Tài khoản có thể download items tại các mục tương ứng.

   Earth: Graphics

   Mars: Graphics

   Add-Ons - Fonts - Graphic Templates - Presentations

   Jupiter: Graphics

   Add-Ons - Fonts - Graphic Templates - Presentations

   Web Templates - CMS Templates

   Saturn: Graphics

   Add-Ons - Fonts - Graphic Templates - Presentations

   Web Templates - CMS Templates

   Photos - Video Templates

  • Mỗi loại tài khoản sẽ có Rockets và Thời hạn dùng tương ứng.

 • Rockets

  • Rockets là phương tiện dùng để download items tại Graphic.com.vn
  • Loại Rocket gắn liền tài khoản hiện có của bạn và sẽ download được items theo thứ tự: Earth - Mars - Jupiter - Saturn.
  • Rocket sẽ ưu tiên dùng ở Tài khoản thấp trước.

   Ví dụ

   Bạn sở hữu song song 2 gói tài khoản Earth và Saturn.

   Khi bạn muốn download items tại mục Graphic, sẽ ưu tiên dùng Rocket Earth trước. Nếu Rocket Earth không đủ hoặc hết hạn sẽ chuyển sang dùng Rocket Saturn.

  • Rockets và thời hạn dùng sẽ được cộng dồn cho loại tài khoản bạn mua thêm.
 • Items

  • Items được download sẽ tốn số Rockets nhất định.
  • Items thuộc gói nào phải dùng Rockets của gói đó hoặc gói cao hơn.
  • Download lại Items đã download vẫn tốn Rockets.
 • Thời hạn dùng Rockets

  • Rockets sẽ không dùng được nếu hết hạn
  • Thời hạn dùng Rockets sẽ được cộng dồn khi gia hạn
 • Mời bạn bè

  • Mỗi lần mời bạn bè và kích hoạt thành công sẽ nhận được 05 Rockets và 05 ngày dùng cho gói Tài khoản Earth.
  • Số Rockets và Hạn sử dụng sẽ được cộng dồn khi mời bạn bè.
  • Mời bạn bè bằng cách gửi Link tại đây